Sonnenschein A512-25 G5 Exide A512-25- G5 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A512/25 G5 Jel Akü Serisi Akü çok farklı uygulamalar için yüksek kapasite sağlar